Дружеството осъществява развойна инженерингова дейност в областта на топло и електроенертетиката насочена към внедряване на съвременни енергийни технологии и системи за автоматизация и управление на електроенергийните обекти, както и осъществяване на модернизация и рехабилитация на електроенергийни обекти.

„ТЕХЕНЕРГО” ЕАД извършва:

  • Инженеринг по изграждане на автоматизирани разпалващи газо-мазутни горивни уредби и системи за управление и контрол на горивния процес
  • Специализиран сервиз на газо-мазутни горивни уредби и системи за управление и контрол на горивния процес
  • Разработва технологични схеми и технологии за очистване на енергийни и промишлени котли от отложения
  • Изграждане, рехабилитация и модернизация на съвременни системи за автоматизация и управление на подстанции и електрическа част на ТЕЦ и ВЕЦ
  • Проектиране, изграждане и експлоатация на SCADA системи в електроенергийните обекти
  • Изграждане на информационни системи за нуждите на електроенергийния пазар
  • Изграждане, рехабилитация и модернизация на ел. подстанции и ел. част на ТЕЦ и ВЕЦ с напрежение 400 kV
  • Изграждане на системи за автоматизация и управление в електротранспорта
  • Извършва първоначална и последваща метрологична проверка на средства за търговско измерване – топломери и водомери