Инж. Иван Айолов: Спомагаме за конкурентен електроенергиен пазар

ayolov

Новата Система за Енергиен мениджмънт, която „Техенерго”ЕАД и „ТЕЛЕКОНТ” ЕООД разработиха и внедриха, е стъпка към изграждане на конкурентен електроенергиен пазар в България, казва изпълнителният директор на „Техенерго”ЕАД инж. Иван Айолов в интервю пред сп.”Енергия”. Той посочва, че подобни системи ще повишат значително ефективността на електроенергийния сектор и са неотменна част за крупните участници при предстоящата либерализация на пазара. Системата вече се използва успешно от Координатора на Балансираща Група- „Енергийна Финансова Група”АД.