• 1966 година Създава се ДП „ОАМЕС” (Организация, автоматизация и модернизация на енергийната система).

  Няколко месеца по – късно предприятието се променя на ДП „АМЕС” и поема развойната дейност на енергийната система. Още със създаването си реализира успешни проекти и успява да привлече опитни и млади инженери.
 • 1969 година ДП „АМЕС“ и ДСП ”Енергоремонт”

  — София се сливат вДържавно Стопанско Предпредприятие „ЦЕРА“ – „Централен Енергоремонт и Автоматика“, което извършва основни ремонти на електрически централи, пускови и режимни изпитания, проектоконструкторски изследователски работи, автоматизация и реконструкция на електрооборудване
 • 1974 година „ЦЕРА” става основа за създаването на Държавно стопанско обединение „Енергоремонт”. „ЦЕРА” се преобразува в „ОРГРЕС”

 • 1979 година „ОРГРЕС” се преобразува в Научно-Производствено Предприятие „Техенерго”.

 • 1990 година Техенерго придобива статут на държавна компания.

 • 1993 година „Техенерго” се преобразува в Еднолично Акционерно Дружество.

 • 2004 година Техенерго ЕАД е дъщерно дружество на Енергоремонт холдинг”,

  част от структурата му с предмет на дейност научноизследователска, проектанска, конструкторска и инженерингова дейност в областта на икономичното използване на горивата, автоматизацията и управлението на технологичните процеси в енергийната система.