Инж. Иван Айолов: Спомагаме за конкурентен електроенергиен пазар

Новата Система за Енергиен мениджмънт, която „Техенерго”ЕАД и „ТЕЛЕКОНТ” ЕООД разработиха и внедриха, е стъпка към изграждане на конкурентен електроенергиен пазар в България, казва изпълнителният директор на „Техенерго”ЕАД инж. Иван Айолов в интервю пред сп.”Енерги...

„Техенерго” ЕАД успешно изпълни проект, финансиран по ОП ”Транспорт”

„Техенерго” ЕАД успешно завърши проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на новоизградения Диспечерски център – Пловдив на ДП ”Национална компания Железопътна Инфраструктура”. Обектът е част от проекта ”Реконструкция и електрификация на...

„Техенерго” ЕАД започна изпълнение на два нови проекта за проверка на релейни защити

„Техенерго” ЕАД започна изпълнението на два нови проекта за проверка на релейни защити в ТЕЦ ”София” на „Топлофикация София” ЕАД и в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Осъществените дейности по договора за ”Настройки на Надлъжни Диференциални защити” в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД...

„Техенерго” ЕАД навлиза в енергийния мениджмънт с нова система

„Техенерго” ЕАД заедно с „ТЕЛЕКОНТ” ЕООД успешно разработиха и въведоха нова Система за Енергиен мениджъмънт (Energy Management System – EMS) в Координатора на Балансираща Група- „Енергийна Финансова Група” АД. С нея „Техенерго” ЕАД разширява портфолиото от дейности, в ...
12