„Техенерго” EАД въведе в експлоатация нова система за управление в „Метрополитен София” ЕАД

„Техенерго” ЕАД успешно завърши проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на най-модерна и съвременна Система за управление в реално време на технологичните процеси на втория метродиаметър на „Метрополитен София” ЕАД в отсечката метростанция ”Обеля” – бул ”Ло...

„Техенерго” ЕАД гарантира надеждната работа на РЕК „Битоля”

„Техенерго” ЕАД завърши изпълнението на договор „Сервизното обслужване на Система А 50 в РЕК ”Битоля” в Република Македония. РЕК ”Битоля” е най-големият производител на електроенергия от въглища в страната. Системата А50 контролира парогенераторите, изгарящи въглища посредств...

„Техенерго” ЕАД успешно реконструира запалителна система в ”Девен” АД

„Техенерго” ЕАД успешно завърши проект ”Реконструкция на запалителната система” на седми котел в ТЕЦ „Девен” АД за преминаване от пропан – бутан на газьол. Котелът е базов за централата. Той работи на кипящ слой и е един от уникалните в България. Специалисти от „Техенерго” ...
12