ayolov
Инж. ИВАН АЙОЛОВ, Изпълнителен директор и Член на Съвета на Директорите

Инж. ИВАН АЙОЛОВ, Изпълнителен директор и Член на Съвета на Директорите

Инж. Иван Айолов притежава повече от 37 годишен опит в електроснадбяването и управлението на енергийната система на България. Той завършва „Техническия университет“ в София със специалност ”Електрически мрежи и системи” и специализация „Автоматизация на електроенергийната система”. Специализира „Стопанско управление” в „Стопанската академия“ в Москва и „Университет за национално и световно стопанство“ (УНСС) в София.

Професионалният му път преминава през различни ръководни позиции в Министерство на енергетиката, „Националната електрическа компания“ ЕАД (НЕК), „Електроенергиен системен оператор“ EАД (EСО) и Предприятие ”Мрежи Високо Напрежение” ЕАД. Бил е генерален директор на „Електроимпекс” АД и изпълнителен директор на „Трафосервиз” ЕАД. От 2005 до декември 2006 година е член на Съвета на директорите на „НЕК“ ЕАД и Управител на Предприятие „Мрежи Високо Напрежение” ЕАД. Работи по различни големи проекти за модернизация и рехабилитация на електропреносната система. В периода 2007 – 2010 е Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „ЕСО“ ЕАД и представлява „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД в Асамблеята на ЕNTSO-E (Eвропейска организация на електропреносните оператори). От 2010 до 2013 година е изпълнителен директор на „Техенерго” EАД. От юли 2013 до август 2014 година е заместник – министър на Министерство на икономиката и енергетиката с ресор Енергетика. От август 2014 година е изпълнителен директор на „Техенерго” EАД.

Владее руски и английски език.