„Техенерго” ЕАД навлиза в енергийния мениджмънт с нова система

„Техенерго” ЕАД заедно с „ТЕЛЕКОНТ” ЕООД успешно разработиха и въведоха нова Система за Енергиен мениджъмънт (Energy Management System – EMS) в Координатора на Балансираща Група- „Енергийна Финансова Група” АД. С нея „Техенерго” ЕАД разширява портфолиото от дейности, в които работи. Системата е резултат от опита и работата на високвалифицираните специалисти в областта на електроенергийния пазар и автоматиката, с които компанията разполага. Тя спомага за развитието на конкурентен електроенергиен пазар в България.

Целта й е да създаде условия за компенсиране на разхода на електроенергия на балансираща група за даден период от време с оглед на това потребената енергия да не превишава заявения график за периода. Тя дава възможност на Координатора на Балансиращата група да получава междинни резултати на по-малки интервали в рамките на часа. Електроенергийният системен оператор контролира КБГ на един час. С помощта на система координаторът ще може да надвишава временно лимитите, но ще регулира потребяваната електроенергия в края на часа, за да спази заявения график.

scheme