„Техенерго” ЕАД успешно изпълни проект, финансиран по ОП ”Транспорт”

OP Transport logo

„Техенерго” ЕАД успешно завърши проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на новоизградения Диспечерски център – Пловдив на ДП ”Национална компания Железопътна Инфраструктура”. Обектът е част от проекта ”Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград, по коридор IV, IX, фаза 2 „Първомай – Свиленград”, финансиран от ОП ”Транспорт”.

Проектът ще подобри на сградата и ще гарантира сигурността на управление на движението на влаковете. Успешното му завършване е резултат от опита и професионализма на служителите на компанията. Това е вторият проект в областта на транспортната инфраструктура, изпълнен от „Техенерго” ЕАД след този за проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Система за управление на технологичните процеси в “Метрополитен София” ЕАД.