Клиент:„АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Договорът обхваща СМР и ПНР на ВЕЦ”АЕЦ Козлодуй”, намираща се в края на седем километровия Топъл Канал, първична и вторична комутация на ОРУ 110 кV. Номиналната мощност е 5 МW, с една електропроводна линия от 110 к V.