Клиент:Лукойл Енергия и Газ България ЕООД

„Техенерго” ЕАД изпълнява поръчка за доставки, строително-монтажни дейности по изграждане на открита разпределителна уредба (OPУ) към ТЕЦ ”Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД.