Клиент:„Енергийно финансова група” АД

„Техенерго” ЕАД изпълни договор по проект”Изграждане на информационно управляваща система в реално време за „Енергийно финансова група”АД. Осъществени са следните дейности:
– Разработка на техническо предложение за изграждане на информационно – управляваща система в реално време за нуждите на Координатор на балансираща група на национално и регионално ниво.
– Изграждане на информациионно – управляваща система в реално време.
Дейности по реализация на търговски и контролни измервания на количества електроенергия:
– Оглед на конкретните обекти
– Проектиране
– Доставка на материали и оборудване за обекта
– Пуско – наладъчни дейности
– Поддръжка.
– Техническо задание за изграждане на информационна система за администриране на пазара на електроенергия.
– Основни принципи за прилагане на Методологията за стандартизирани товарови профили при уреждане на небалансите.
– Съдействие на възложителя в процеса на изпълнение на Пътната карта – Етапи по подготовка и тестова работа във връзка с прилагане на новите правила за търговия с електрическа енергия.

„Техенерго”ЕАД е осъществило още две проекта със същия възложител, свързани с развитие на електроенергийния пазар в България.
➢ Техническо задание за изграждане на информационна система за администриране за „ЕФГ“ АД
➢ Методология за стандартизирани товарови профили за „ЕФГ“ АД