Клиент:Лукойл Нефтохим Бургас АД

„Техенерго” ЕАД изпълни договор ”Настройки на Надлъжни Диференциални защити” в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Осъществените дейности позволяват бърз и коректен обмен на голямо количество информация между защитите чрез оптична връзка.При изпълнение на поръчката „Техенерго” реши редица сложни проблеми.
Специфичните дейности, които нашите специалисти извършиха в този проект са:
– Изчисляване на настройките на ЦРЗ
– Направа на Релейни Карти
– Настройка на НДЗ
– Настройка на блокировки и блокиращи функции – изполвайки конкретните ЦРЗ
– Специфична преработка на електрическите схеми (Вторична комутация) на Комплектни Разпределителни Уредби (КРУ) на 6,3 kV и на 15kV
– Функционални проби на ЦРЗ
– Проби под товар
НДЗ бяха въведени в експлотация през м. Декември 2013 г.
През същия период „ТЕХЕНЕРГО“ ЕАД извърши и настройка и пуск на Диференциална Защита на Шини (ДЗШ). Спецификатана поръчката е в това, че бе необходимо да се разшири вече съществуващата защита. В тази връзка „ТЕХЕНЕРГО“ ЕАД въведе в експлоатация два нови релейни модула за защита на шинната система към новите силови трансформатори – 110/15 kV. Проектът е свързан с добавянето на модулите и в централния модул на защитата. За този проек „ТЕХЕНЕРГО“ ЕАД извърши следните видове дейности:
– Изчисляване на настройките на ДЗШ (Съгласувани с ЕСО – Енергиен Системен Оператор)
– Направа на Релейни Карти за нуждите на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД
– Настройка на ДЗШ и добавяне на новите модули към съществуващото ДЗШ
– Настройка на блокировки и блокиращи функции – изполвайки конкретните ЦРЗ
– Функционални проби на ЦРЗ
– Проби под товар