Клиент:ТОПЛОФИКАЦИЯ „София“
  • „Проверка и настройка на релейни защити за 2014 г.“ в ОЦ „Люлин“
  • „Проверка и настройка на релейни защити за 2014 г.“ в ТЕЦ „София“
  • „Проверка и настройка на релейни защити за 2014 г.“ в ОЦ „Земляне“
  • Настройка на релейни защити на страна 110 kV в ТЕЦ „София“
  • Авариен ремонт на тиристорна възбудителна система на генератор 5 в ТЕЦ „София – Изток“