Клиент:Eнергоремонт холдинг АД

„Техенерго” ЕАД проектира, изгради и пусна в експлоатация трафопост за нуждите на новоизградения Диспечерски център- Пловдив на ДП ”Национална компания Железопътна инфраструктура”. Целта на проекта е да подобри захранването на сградата.
Обектът е част от проекта ”Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград по коридор IV, IX фаза 2 ”Първомай- Свиленград”, финансиран от ОП ”Транспорт”.