Клиент:КоГЕЦ “Коген Загоре”

➢ Подземен електропровод – кабелна линия 20kV и оптична кабелна линия от КоГЕЦ “Коген Загоре” до п/ст „Кольо Ганчев“ гр. Стара Загора
➢ Изчисления на настройки на Релейни Защити и наладка на РЗ в КоГЕЦ “Коген Загоре” и п/ст „Кольо Ганчев“ гр. Стара Загора