Клиент:Eнергоремонт холдинг АД

Договорът включва проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на четири Тягово Понизителни Станции и подстанция на четири метростанции от втори метродиаметър в отсечката метростанция ”Обеля” – бул”Ломско шосе” – пътен възел ”Надежда”, санитарно технически съоръжения, проектиране на ТПС и ПС в частта електро и Автоматизация и Телемеханика, изграждане на Автоматизация и Телемеханика (АТ) на контролери с микропроцесорно управление, реализиране на блокировки, реализиране на управление местно, дистанционно и от Централен Диспечерски Пункт,управление на Вентилационна Уредба на ТПС и ПС с три режима на управление, проектиране на АТ, реализиране на управление-место, дистанционно от Контролен Пукт на Станцията и от Централен Диспечерски Пункт.Системата управлява осветлението, вентилацията на тунелите, вентилацията на помещенията, водоснадбяването и Основно Водоотливна Станция.

При изпълнението на договора е реализирана принципно нова система за контрол и управление базирана на високотехнологичен хардуер, UNIX—базирани Орерационни Системи за Реално Време – ОСРВ, телемеханични комуникационни протоколи, обезпечаващи висока надеждност и достоверност на преноса на данните в системата и др. ОСРВ на базата, на които е изграден софтуерът на отделните µкомпютри, позволява програмнана им система да се организира на базата на резидентно инсталирани в паметта, „паралелно“ рабоещи процеси, активирани спорадично при възникване на събитие предполагащо тяхното действие.

Така изчислителния ресурс, работи с малка част от капацитета си и има голям запас от изчислителна мощност, за да поеме лавинообразен проток от технологична информация, който може да възникне при определени технологични ситуации. Посочения подход обезпечава и високи динамични качества на програмната система, позволявайки й да обработва постъпила технологична информация спорадично и следователно в рамките на µсекунди.

Системата работи на базата на въведените в последните години стандартизирани телемеханични протоколи от типа на IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103, гарантиращи ефективността на комуникационните процеси и достоверното предаване на информацията.

Техническите средства, чрез които е изградена системата са базирани на VME-BUS компютри, конструирани за изграждане на промишлени системи, работещи в режим на Реално Време. Същата техника от години се използва рли изграждането на системи за управление в атомната енергетика, самолетостроенето, ЖП-транспорта и пр.

На базата на на заложената в Метрото техника са изградени и системите за автоматизация на Метрополитените в столичите на Сингапур, Хонгконг, Венецуела, Чили и др.