Клиент:Eнергоремонт холдинг АД

Договорът обхваща цялостен монтаж на системи по електрическата част към Секция 3, част от проект ”Изграждане на сероочистваща инсталация на 5 и 6 блок на ТЕЦ ”Марица Изток 2″.